Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng về tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón hữu cơ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 30 ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở NN&PTNT có biện pháp xử lý đối với các mẫu phân bón có chất lượng không đạt tại huyện Lai Vung nói riêng và toàn tỉnh nói chung theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương phối hợp với Sở NN&PTNT tiến hành lấy mẫu đất, sản phẩm cây trồng trên những vườn đã sử dụng phân hữu cơ nhiều năm (2-3 năm) để phân tích đánh giá chỉ tiêu kim loại nặng tích lũy trong đất và lưu tồn trong sản phẩm, nhằm có cơ sở khuyến cáo rộng rãi cho nông dân.

Đồng thời, tuyên truyền đến hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, nông dân nắm, chọn lựa cơ sở sản xuất kinh doanh phân hữu cơ uy tín để sử dụng có hiệu quả.

Cảnh Nhật