Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 16,6 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về kinh tế số tiền hơn 9 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 388 triệu đồng.

Trong công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, trong đó đã làm rõ về hành vi, trách nhiệm, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện triệt để các kiến nghị trong kết luận thanh tra cả về xử lý kinh tế và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Các đơn vị cơ bản đã nghiêm túc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm và khắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra.

Số tiền xử lý sau thanh tra các đơn vị nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ từ đầu năm đến nay là hơn 8,9 tỷ đồng; số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 388 triệu đồng.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến nay, tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, Thanh tra Bộ đã tiếp 37 lượt công dân, trong đó có 4 đoàn đông người (giảm 21 lần tiếp, 18 lượt người và tăng 1 đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2020); tiếp nhận 215 đơn (giảm 131 đơn so với năm 2020).

Qua phân loại, số đơn không đủ điều kiện xem xét, xử lý là 159 đơn; có 56 đơn đủ điều kiện xử lý (giảm 37 đơn so với năm 2020). Thanh tra Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ xử lý đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ đúng quy định và tích cực chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đã chuyển 44 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; ban hành 3 văn bản hướng dẫn và 12 văn bản khác.

Ông Sơn cho biết, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bên cạnh những khó khăn chung của toàn ngành, công tác thanh tra cũng gặp nhiều khó khăn, một số đoàn thanh tra vừa triển khai đã phải dừng hoạt động thời gian dài do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, một số cuộc thanh tra không thực hiện được hoặc phải điều chuyển sang năm 2022.

Thanh tra Bộ đã phối hợp với các tổng cục, cục thuộc Bộ thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 đảm bảo không chồng chéo với nội dung của Thanh tra Chính phủ và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; trình Bộ ban hành Quyết định số 3455 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021, trong đó điều chỉnh giảm 5/11 cuộc và bổ sung 1 cuộc thanh tra trong kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra Bộ và giảm 19/24 cuộc thanh tra trong kế hoạch thanh tra năm 2021 của các tổng cục, cục thuộc Bộ.

Cũng theo ông Sơn, về cơ bản, Thanh tra Bộ đã triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo Bộ những vấn đề phức tạp, liên quan đến công tác quản lý của các cơ quan thuộc Bộ; tham mưu Bộ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 để phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.

Công tác xử lý sau thanh tra đã được thực hiện quyết liệt như ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện kiến nghị tại các kết luận thanh tra của Bộ, Thanh tra Bộ; theo dõi, tổng hợp, xây dựng các báo cáo thực hiện các nội dung kiến nghị liên quan đến Bộ trong các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, chủ động tham mưu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để xảy ra đơn phức tạp, kéo dài; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ giải quyết đơn theo đúng quy định pháp luật, góp phần ổn định cơ quan, đơn vị…

Phương Hiếu