Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc. Đồng thời, xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức tốt việc tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khi có vụ việc phát sinh.

Đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần tăng cường vận động, thuyết phục các đối tượng khiếu kiện chây ỳ, hạn chế công dân ở lại đeo bám; có phương án phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở để tiếp, giải thích và vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thành lập tổ thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở giữ nguyên tổ công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; bố trí, sắp xếp để lãnh đạo các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân khi có yêu cầu. 

Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, nắm bắt tình hình, diễn biến khiếu kiện của công dân trên địa bàn để chủ động tổ chức tiếp công dân, từ đó xây dựng phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh và cấp huyện; có biện pháp ứng phó kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra. 
Hải Hà