Công tác PCTN của TP Hải Phòng giai đoạn 2005 - 2015 được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đến kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện.

10 năm qua, đã có những biến chuyển tiến bộ, trên cả hai mặt phòng và chống. Số vụ án về tham nhũng đã được các cấp, các cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xét xử theo quy định; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt đã có tác dụng, răn đe, phòng ngừa sai phạm, từng bước ngăn chặn, kiềm chế vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hàng năm UBND TP đã ban hành kế hoạch về kiểm tra cải cách hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu tại tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Trong 10 năm qua, TP tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 2000 cuộc trong nhiều lĩnh vực, đã phát hiện nhiều sai phạm về quản lý đất đai, quản lý kinh tế xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu. Xem xét, xử lý trách nhiệm của 28 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng.

Công tác thanh tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 24 vụ với 142 đối tượng có hành vi tham nhũng. Các cơ quan tố tụng đã thụ lý giải quyết truy tố 43/44 vụ án với 105/106 bị can.

Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, phát hiện sai phạm đã xử lý kỷ luật đối với 2.325 đảng viên vi phạm, trong đó có 79 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm do có liên quan đến tham nhũng.

Số tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt bằng tiền là hơn 39 tỷ đồng và 26.471m2 đất. Thu hồi được 3 tỷ 048 triệu đồng (chiếm khoảng 8%). Việc thu hồi tài sản tham nhũng chủ yếu đối với các bị cáo phạm tội tham ô, tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tuy nhiên việc thu hồi tài sản đang hết sức khó khăn, tỷ lệ đạt thấp chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, công tác PCTN của Hải Phòng còn có một số hạn chế như: Việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, văn bản về PCTN, lãng phí ở một số cơ quan vị chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc chủ động PCTN, lãng phí còn hạn chế, chưa đáp ứng được với yêu cầu đặt ra.  

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo về kết quả về công tác PCTN, lãng phí chưa đầy đủ; nhiều thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP chưa thực hiện nghiêm chế độ về báo cáo về công tác PCTN, chưa nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho hay: “vai trò của công tác PCTN đã góp phần giữ vũng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương liêm chính. Những kết quả đó đã được khẳng định qua các chỉ số về phát triển kinh tế - xã hội TP trong những năm qua như: so với 10 năm trước tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,17% gấp 1,56 lần cả nước; số thu nội địa tăng gấp hơn 5 lần, tổng đầu tư toàn xã hội gấp 4 lần; tổng thu ngân sách gấp 6 lần…

Để tiếp tục bám sát chương trình, mục tiêu PCTN, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao cho Thanh tra TP tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu cho Thành ủy, UBND TP tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Cũng nhân dịp này, ông Lê Khắc Nam thay mặt cho TP gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các Cục, Vụ, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ TP Hải Phòng trong những năm qua và mong muốn tiếp tục được quan tâm, giúp đỡ trong những năm tiếp theo để Hải Phòng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nam Dũng