Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái bày tỏ niềm vui mừng và hân hạnh được tiếp Phó Tổng Thư ký OECD đến tham dự Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

"Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra một lần nữa cảm ơn ông Jeffrey Schlagenhauf và ban lãnh đạo OECD, ADB, UNDP đã lựa chọn Việt Nam để đăng cai Hội nghị khu vực lần này; qua đó thể hiện sự tin tưởng vào năng lực tổ chức, sự ghi nhận về những nỗ lực của Việt Nam nói chung, Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng trong khuôn khổ Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Tổng Thanh tra nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ chia sẻ, hợp tác giữa Việt Nam và OECD đang ngày càng khởi sắc và thực chất hơn khi Việt Nam đã trở thành thành viên của Trung tâm phát triển OECD từ tháng 3/2008; đặc biệt, từ tháng 2/2019, Việt Nam và OECD đã khởi động quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều (MDCR), góp phần phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025; đồng thời, Việt Nam và OECD cũng đang trong quá trình thảo luận việc xây dựng một Chương trình quốc gia của Việt Nam.

“Thông qua việc đăng cai Hội nghị khu vực lần này, Việt Nam tiếp tục khẳng định việc coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với OECD, cũng như thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam cùng với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm, đặc biệt là trong phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, mang tính kết nối, tạo tiền đề thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”, Tổng  Thanh tra khẳng định.

Thanh tra Chính phủ Việt Nam mong muốn thông qua sự kiện này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với OECD và các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị OECD tiếp tục cung cấp thông tin, hỗ trợ làm sâu sắc hơn các giải pháp, đặc biệt là những giải pháp mang tính chiến lược nhằm phục vụ cho quá trình tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung và trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng ở Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký OECD bày tỏ cảm ơn Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã tiếp đoàn. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng trước sự tổ chức trọng thể các sự kiện của Hội nghị.

Ông Jeffrey Schlagenhauf tin tưởng các cam kết của Việt Nam trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Tổng thư ký OECD cũng cam kết sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam không chỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng mà còn trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển bền vững...

Thái Hải