Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Nhà trường đã tổ chức được 27 khóa cho 2.955 học viên, trong đó có 16 khóa đào tạo theo Kế hoạch. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức được 11 khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn gọn, gồm 3 khóa đào tạo thanh tra chuyên ngành cho 285 học viên và 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân cho 946 học viên.

Ngoài việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thanh tra đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tích cực mở rộng, nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống tham nhũng, thanh tra, tiếp công dân và tổ chức thêm 11 khóa ngoài kế hoạch.

Bên cạnh đó, thực hiên cải cách hành chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và ngành Thanh tra. 

Xác định đúng vị trí, vai trò của công tác khoa học, thông tin tư liệu đối với cơ sở giáo dục, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Phòng Khoa học - Thông tin tư liệu phối hợp cùng Hội đồng khoa học triển khai xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016, rà soát, sửa đổi ban hành quy chế Quản lý Khoa học, triển khai thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp phòng và 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Công tác phát triển giảng viên chú trọng vào đào tạo đội ngũ giảng viên mới, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên đã đứng lớp... Chỉ đạo rà soát, biên soạn bộ giáo trình, tài liệu thanh tra viên trình lãnh đạo TTCP để xem xét, nghiệm thu và cho phát hành chính thức để thay thế bộ giáo trình cũ...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PA

Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, thời gian qua tư tưởng của công chức, viên chức và nhân viên lao động đã có sự ổn định. Có tinh thần đoàn kết nội bộ, tính đồng thuận trong các quyết định, triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, ý thức lao động của cán bộ công chức, viên chức Nhà trường được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường được kiện toàn tạo nên động lực cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác. Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành tạo hiệu ứng làm việc tốt đối với tập thể Nhà trường nói chung và từng phòng, khoa nói riêng.

Theo ông Vũ Văn Chiến, trong 6 tháng cuối năm, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục củng cố nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự theo chỉ tiêu biên chế đã được phê duyệt. Duy trì công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, chế độ kiểm kê, cải tạo, sửa chữa và từng bước nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của nhà trường... Từng bước ổn định về tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết nhất trí để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo đà cho sự phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng qua. Phó Tổng Thanh tra khẳng định, Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là làm được nhiều việc liên quan đến công tác đào tạo.

Theo Phó Tổng Thanh tra, đạt được kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và đây là điểm nổi bật nhất tạo nên sự đồng thuận cao trong công tác của Nhà trường. Trường Cán bộ Thanh tra đã có sự đổi mới trong điều hành, từng bước khắc phục được khó khăn. Bên cạnh đó, cách thức kiểm tra, đánh giá học viên trong quá trình đào tạo có sự tiến bộ, nhất là vấn đề tổ chức lớp học và quản lý học viên. 

Phó Tổng Thanh tra ghi nhận Trường Cán bộ Thanh tra đã từng bước ổn định về tư tưởng và nâng cao năng lực của nhà trường.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tin tưởng Trường Cán bộ Thanh tra sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. 

Để hoàn thành mục tiêu đó, Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục kiện toàn cơ bản công tác nhân sự, quan tâm đội ngũ giảng viên, công chức. Tập trung phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền lý thuyết và thưc hành. Đẩy mạnh việc sửa đổi chương trình thanh tra viên, thanh tra viên chính, sớm hoàn thiện đề án xin chủ trương việc thành lập Học viện Thanh tra. Đồng thời, bố trí sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả...

Phương Anh