Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ và Kế hoạch Hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 3 và quý I/2015, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra thuế và tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tính đến hết tháng 3/2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về thuế đối với trên 10.000 doanh nghiệp, đạt 13,9% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2014, qua đó xử lý thu vào ngân sách trên 1.300 tỷ đồng; đồng thời, đã thu khoảng 9.800 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang, góp phần giảm 0,7% nợ thuế so với thời điểm 31/12/2014.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 230 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 26% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào ngân sách khoảng 320 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 4 và quý II, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động các phương án điều hành giá theo nguyên tắc tiếp tục nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiếu yếu theo lộ trình (điện, than bán cho điện, xăng dầu, dịch vụ công...) theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra về giá.

Huyền Trang