Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực biển; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao, sử dụng các khu vực biển.

Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc.

Đoàn do ông Phạm Văn Đỗ, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn.

Thái Hải