Đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP); Chẩu Ngọc Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã đến dự.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Văn Toán, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã ôn lại truyền thống 70 xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam và Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Ngay từ ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, TTCP, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng bức trướng mang dòng chữ "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới" cho Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HB

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới trong công tác thanh tra. Đó là, đã chuyển từ thanh tra vụ việc cụ thể, sang thanh tra có chương trình mục tiêu, kế hoạch, bám sát tình hình của địa phương và hướng dẫn của TTCP; từ tập trung vào thanh tra kinh tế - xã hội sang thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước; gắn thanh tra hành chính với thanh tra kinh tế - xã hội; gắn công tác thanh tra với khiếu nại, tố cáo (KN,TC), với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)... Từ đó, hiệu quả thanh tra, tác dụng thanh tra tăng lên rõ rệt.

Trong 5 năm qua (2010 - 2015), Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện 1.728 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 79,22 tỷ đồng và 117,8ha đất; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 46,75 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 3,265 tỷ đồng, thu về các quỹ 2,713 tỷ đồng; xử lý thu hồi 1.728ha đất có vi phạm; phạt vi phạm hành chính số tiền 31,25 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 422 tập thể và 421 cá nhân; đề xuất 600 kiến nghị về công tác quản lý.

Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HB

Về công tác giải quyết KN,TC, toàn ngành đã tổ chức tiếp 13.851 lượt công dân đến KN,TC; tiếp nhận 10.031 đơn thư các loại, đã giải quyết 848/856 vụ việc KN, TC, đạt 99%.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng TTCP đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cần nhận thức đầy đủ quan điểm, Thanh tra là công cụ của cơ quan quản lý Nhà nước; thường xuyên nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39 của Quốc hội khóa XIII và Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2100 của TTCP trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật KN, TC; triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, lãng phí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thanh tra Tuyên Quang phải bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và hướng dẫn nghiệp vụ của TTCP để xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Toán, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tặng giấy khen cho 22 cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh.  Ảnh: HB

Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN, TTCP sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo phối hợp với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang sâu sát hơn, thiết thực, hiệu quả hơn. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh mong rằng, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng.      

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thanh tra tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch thanh tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm trọng điểm để xử lý vi phạm triệt để; chủ động, tích cực tham mưu công tác PCTN; hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người... nhằm giữ gìn ổn định tình hình trước và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chẩu Văn Lâm đã trao tặng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang bức trướng mang dòng chữ "Thanh tra là tai mắt của trên - Là người bạn của dưới".

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng TTCP đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 47 cán bộ, công chức tỉnh Tuyên Quang có nhiều đóng góp trong hoạt động thanh tra.

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã tặng giấy khen cho 22 cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2015.

                                                                                  Hồng Bài