Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, để cuộc thanh tra diện rộng đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao, thống nhất trên phạm vi cả nước, TTCP tổ chức Hội nghị Tập huấn này. Đây là cuộc thanh tra có nội dung rộng, phức tạp, có nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn sâu của ngành Y tế. Nội dung thanh tra là những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi nên phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khách quan.

Qua khảo sát cho thấy chính sách, pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra còn nhiều bất cập, hạn chế nên yêu cầu đặt ra đối với đoàn thanh tra và kết luận thanh tra phân tích sâu những tồn tại, bất cập này do nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm cơ sở xử lý đối với những vi phạm và kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị Thanh tra các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời kỳ thanh tra theo đề cương hướng dẫn. Giao Chánh Thanh tra các bộ, tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Tổng TTCP, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về kết quả thanh tra; thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp với Tổ công tác của TTCP để xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, vướng mắc phát sinh.

Tổ Công tác của TTCP chủ động nắm thông tin, tình hình triển khai hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng được phê duyệt.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PA

 

Khi Thanh tra các bộ, tỉnh, thành phố triển khai thanh tra, Tổ Công tác trực tiếp kiểm tra, thanh tra một số bộ, tỉnh/thành phố nhằm đánh giá việc tuân thủ theo đề cương hướng dẫn và chỉ đạo Chánh Thanh tra, đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan, nội dung có dấu hiệu vi phạm tại một số cơ sở y tế, tổ chức cá nhân có liên quan.

“Nếu có căn cứ xác định các nội dung vi phạm chưa được thanh tra làm rõ hoặc các dấu hiệu vi phạm, bao che. Tổ Công tác đề xuất, kiến nghị Tổng TTCP chỉ đạo thanh tra bổ sung hoặc trực tiếp kiểm tra, xác minh”, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Tại Hội nghị tập huấn, đại diện Tổ công tác đã tóm tắt yêu cầu cuộc thanh tra và việc thành lập đoàn thanh tra. Đồng thời hướng dẫn từng nội dung thanh tra.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thanh tra về công tác BHYT, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc... Qua đó, có những giải pháp cùng tháo gỡ góp phần thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng này.

Sau Hội nghị này, TTCP sẽ tiếp tục mở 2 hội nghị tập huấn cho Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, miền Nam với mục tiêu có các định hướng cho các đơn vị thực hiện tốt cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng.

Phương Anh