Sau 2,5 ngày làm việc hết sức tích cực, các chuyên gia quốc tế đã có các phiên làm việc với Thanh tra Chính phủ và đại diện các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ và tại tỉnh Quảng Ninh về quy định pháp luật và thực thi của Việt Nam đối chiếu với các quy định của UNCAC.

Với sự trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng giữa các chuyên gia quốc tế và các cơ quan phía Việt Nam, nội dung Báo cáo quốc gia thực thi UNCAC của Việt Nam cơ bản được làm rõ, đáp ứng tốt các yêu cầu, khuyến nghị của các chuyên gia và Ban Thư ký.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, tham nhũng đang là một thách thức toàn cầu, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi tham nhũng là nguy cơ gây mất ổn định xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong thời gian qua, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) của Việt Nam tiếp tục được tăng cường, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc UNCAC.

Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao những ý kiến bình luận, góp ý, cũng như những đề nghị bổ sung thông tin mà các chuyên gia quốc tế và Ban Thư ký nêu ra trong các phiên làm việc.

Qua chuyến đánh giá thực địa này và báo cáo đánh giá của các chuyên gia, tới đây, chắc chắn sẽ giúp Thanh tra Chính phủ có thêm thông tin, căn cứ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về PCTN, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của UNCAC.

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các chuyên gia quốc tế, đại diện các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam đã nỗ lực chuẩn bị, cung cấp, chia sẻ thông tin, tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực trong các phiên làm việc. Đặc biệt, là UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chuẩn bị rất tốt buổi làm việc tổng kết chuyến đánh giá thực địa của các chuyên gia quốc tế hôm nay.

Trọng Tài