Báo cáo tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Phú Duẩn cho biết, từ đầu năm tới nay, các cấp, ngành thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên, liên tục qua đó tiếp 896 lượt công dân với 4 đoàn đông người. Kết quả qua công tác tiếp dân các khiếu nại, kiến nghị đã được lãnh đạo các cấp, ngành chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng(trả lời 609 vụ, hướng dẫn 287 vụ) góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, ngành tiếp nhận 1.126 đơn, xử lý 78/78 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật 42 vụ việc đã được thực hiện xong. Qua thực hiện kết luận, quyết định giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng đã thu hồi 42,6 triệu đồng và 600m2 đất ở, trả lại 45,5 triệu đồng cho công dân. Tỷ lệ tố cáo đúng và đúng một phần là 55,6%.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành ở địa phương được triển khai. Qua thanh tra, kiểm tra, các tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được chấn chỉnh, nhắc nhở, kiến nghị khắc phục, hoàn thiện kịp thời.

Triển khai Kế hoạch 2100, qua kiểm tra, rà soát, tỉnh Điện Biên không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 về việc triển khai Luật Tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng thời gian, ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên triển khai 77 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và 483 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Cơ quan thanh tra đã phát hiện 18,8 tỷ đồng sai phạm. Cơ quan chức năng đã thu hồi 7,5 tỷ đồng về ngân sách, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, xử lý 66 cá nhân có liên quan đến sai phạm và có 28 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý đối với các cơ quan, đơn vị. Về xử lý sau thanh tra, 6,9 tỷ đồng đã được đôn đốc, thu hồi nộp ngân sách.

Về phát hiện, xử lý tham nhũng, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 vụ tham nhũng. Qua kết quả điều tra, tại Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã xảy ra việc vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng. Cơ quan chức năng đã thu hồi 52 triệu đồng nộp ngân sách, kỷ luật buộc thôi việc đối với 2 cán bộ, cách chức 1 cán bộ.

Ngoài ra, các tổ chức thanh tra tỉnh Điện Biên đã triển khai, kết luận 8 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 10 đơn vị. Kết quả, cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 210 triệu đồng. Xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện chức trách nhiệm vụ 14 cán bộ, công chức có liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Nhân nhấn mạnh, nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều dự án bắt đầu triển khai đã vấp phải phản ánh gay gắt của nhiều người dân về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời để yên dân, tạo sự đồng thuận để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Cũng tại buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ tiếp tục công bố kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Điện Biên.

Hoàng Long