Tại buổi họp báo, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Lý Thanh Long cho biết: Với kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn, TP đặt ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy định (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an ninh); đảm bảo 100% công trình vi phạm TTXD được phát hiện, xử lý kịp thời; kéo giảm ít nhất 50% số vụ vi phạm TTXD qua từng năm.

Về cơ chế phối hợp, thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND quận - huyện làm tổ trưởng. Đội Thanh tra địa bàn quận - huyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối hợp, tham mưu UBND quận - huyện trong quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn phụ trách.

Về trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về TTXD, đối với UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng theo quy định; công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng; công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng…

Đối với tổ công tác theo kế hoạch này kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng do UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở hoặc khu đô thị…

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Hòa Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TL

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Hòa Bình cho rằng: Với kế hoạch liên tịch này là bước để chuyển đội thanh tra địa bàn về thành đội trật tự đô thị trực thuộc UBND quận, huyện theo Đề án mà Sở Xây dựng TP đã trình UBND TP để trình Thủ tướng cho phép thí điểm.

“Kế hoạch liên tịch nhằm tăng cường nhân lực, tăng cường sự chủ động, tăng cường sự phối hợp giữa các đội thanh tra địa bàn” - Giám đốc Sở Xây dựng TP Lê Hòa Bình nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Lê Hòa Bình cũng thông tin thêm: Để không phải xử lý cán bộ vi phạm, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, xử lý công trình vi phạm ngay từ đầu. Đồng thời, phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng để tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân…

Thiên Lý