Trong hơn một tháng học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập, trao đổi các vấn đề cơ bản liên quan đến hệ thống quản lý nhà nước và pháp luật; các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quá trình học tập, học viên sẽ được nghiên cứu một số nội dung nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với vị trí, vai trò là trưởng đoàn thanh tra; quá trình, phương pháp tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu khai giảng khóa học, TS Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chúc mừng các học viên đã về tham dự khóa học. 

Toàn cảnh lớp học

Để đảm bảo chất lượng của khóa học, TS Trịnh Văn Toàn yêu cầu các học viên chia sẻ với khó khăn của nhà trường về cơ sở vật chất, khắc phục những khó khăn về thời gian, công việc của cơ quan, đơn vị công tác để tập trung học tập, kết hợp việc nghe giảng với việc tăng cường trao đổi, thảo luận với giảng viên, học viên trong lớp, tích cực tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng của khóa học.

Trên cơ sở đó, học viên có thể hệ thống hóa lại kiến thức lý luận, vận dụng các kỹ năng một cách bài bản hơn vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, cơ quan mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Anh