Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hoạt động của TTCP

Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, Viện trưởng Viện CL&KHTT Nguyễn Quốc Văn cho biết, trong năm 2019 được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TTCP,  các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch công tác của TTCP và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Một số mặt công tác có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động được nâng cao; tinh thần thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Công tác phối hợp của các đơn vị trong Khối với các cục, vụ, đơn vị khác luôn được quan tâm, thực hiện khá nghiêm túc theo cơ chế quy định, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần giúp TTCP thực hiện tốt vai trò thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

"Sự phối hợp của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tiến bộ,  phối hợp xây dựng chương trình công tác hàng năm của TTCP đảm bảo thực tế, khoa học hợp lý, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động trong duy trì quan hệ công tác thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hoạt động quản lý, điều hành của  lãnh đạo TTCP và của từng đơn vị; tích hợp phối họ trong tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp và công việc cụ thể phục vụ phát triển ngành, cũng như tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của TTCP", Khối trưởng nhấn mạnh

Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên 

Bên cạnh đó, bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách đãi ngộ, khuyến khích, khen thưởng viên chức, người lao động làm việc có hiệu quả cao, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật...

Qua quá trình thực hiện, kết quả về đời sống vật chất cũng như tinh thần của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt.

Công chức, viên chức người lao động được động viên, khuyến khích kịp thời nên chất lượng, hiệu quả công việc tăng cao, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn đảm bảo kế hoạch Tổng Thanh tra giao.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào thi đua của các đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. 

Ngoài ra, với biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người loa động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hoành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ thuộc đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khối trưởng Khối thi đua cũng cho biết vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn hạn hẹp nên việc triển khai chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ cũng như nâng cao đời sống của công chức, viên chức; ý thức, vai trò công tác thi đua và công tác khen thưởng chưa được đặt đúng vị trí, phong trào thi đua chưa được phát động thường xuyên hoặc đôi khi chưa được lồng trong các hoạt động phong trào thi đua của từng đơn vị...

Khen thưởng đúng người, đúng việc

Về phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm 2020, Khối  tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về khen thưởng do Chính phủ, TTCP ban hành; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của TTCP; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Giao ước  thi đua khối các đơn vị sự nghiệp.

Tăng cường sự đoàn kết trong Khối, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa các đơn vị thông qua hoạt động chuyên môn và giao lưu thể thao, văn hoá, văn nghệ...

Chú trọng phát hiện nhân tố mới, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu Khối trưởng, Khối phó của Khối.

Theo đó, năm 2020 Tạp chí Thanh tra làm Khối trưởng, Trường Cán bộ Thanh tra làm Khối phó Khối đơn vị sự nghiệp TTCP.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua "Công chức, viên chức người lao động các đơn vị sự nghiệp TTCP thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Đối với tập thể công chức, viên chức các đơn vị thuộc Khối sự nghiệp thi đua xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Đối với cá nhân công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu đạt đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" .

Tiến độ triển khai phong trào: Tháng 11/2019: Phát động phong trào thi đua trong toàn Khối; năm 2020: Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của TTCP; năm 2025: Thực hiện việc tổng kết phong trào thi đua theo hướng dẫn của TTCP

Thái Hải