Sau khi thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Cơ quan UBKT - Thanh tra Hà Giang đã giảm số đơn vị cấp phòng từ 11 xuống còn 6 phòng nghiệp vụ; các chức danh lãnh đạo phòng giảm từ 21 người xuống còn 17 người. Đến nay, có 4 huyện, thành phố đã thực hiện việc thí điểm hợp nhất Cơ quan Thanh tra huyện với Cơ quan UBKT Huyện ủy.

Cơ quan UBKT - Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành các văn bản pháp lý làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan; thành lập mới và kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức khác trong cơ quan đi vào hoạt động. Quá trình hợp nhất giữa Thanh tra Nhà nước và Cơ quan Kiểm tra Đảng đã hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp giữa các cuộc kiểm tra, thanh tra; công tác theo dõi đơn thư tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân được đồng bộ hơn…

Ông Phạm Hồng Thu, Chánh Thanh tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Cơ quan UBKT - Thanh tra Hà Giang nêu những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ khi sáp nhập. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Phạm Hồng Thu, Chánh Thanh tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Cơ quan UBKT - Thanh tra Hà Giang nêu những tồn tại hạn chế như: Trước khi sáp nhập, Hà Giang đã có mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu của 2 cơ quan, Cơ quan UBKT - Thanh tra vẫn tồn tại hai chức danh Chánh Thanh tra và Chủ nhiệm UBKT riêng biệt. Do Chủ nhiệm UBKT đồng thời đã là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho nên không thể đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh.

Cùng với đó, công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng còn chồng chéo và hiện tại do hai đơn vị thực hiện (Ban Nội chính và Cơ quan UBKT - Thanh tra). Tuy thí điểm sáp nhập nhưng vẫn chưa sắp xếp chức năng, nhiệm vụ về cho một cơ quan, tổ chức tham mưu thực hiện…

 Thành viên đoàn công tác Viện CL&KHTT nêu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Bùi Bình

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung trao đổi về những kết quả đạt được cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện; nhận thức chủ trương hợp nhất theo sự chỉ đạo của Đảng; đánh giá về cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; phương thức, phương pháp điều hành sau hợp nhất; công tác phối hợp giữa Thanh tra Nhà nước với Kiểm tra Đảng; chính sách pháp luật, tổ chức hoạt động, bố trí nhân sự và quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động; các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn…

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Quang Minh đã trao đổi thêm kinh nghiệm về công tác triển khai thực hiện thí điểm và làm rõ thêm những mặt còn hạn chế, bất cập trong quá trình hợp nhất 2 đơn vị. Đồng thời, đề xuất với đoàn công tác Viện CL&KHTT cần quan tâm chỉ đạo các địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất theo đúng Kết luận số 34 của Bộ Chính trị. Việc hợp nhất phải được thực hiện có bài bản, trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo sát sao, không nên thực hiện mô hình dàn trải. Nghiên cứu bố trí hệ thống UBKT theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; việc quản lý, sử dụng biên chế, kinh phí; trang phục khi thi hành công vụ đối với cơ quan hợp nhất…

Viện trưởng Viện CL&KHTT Nguyễn Quốc Văn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Bùi Bình

Đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các đại biểu, Viện trưởng Viện CL&KHTT Nguyễn Quốc Văn đã tiếp thu và sẽ tổng hợp, đề xuất lên cấp trên để giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn các cơ quan đã hợp nhất khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Bùi Bình