Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính tỉnh đã tiếp nhận 1.020 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 113 đơn so cùng kỳ năm trước, đã xử lý 675 đơn đủ điều kiện.

Các cấp, ngành của tỉnh đã giải quyết 283/342 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt gần 83%. Trong đó, thủ trưởng các sở, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 62/108 vụ khiếu nại; Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết 221/234 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt trên 94%.

Thực hiện Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, rà soát đã lập danh sách 26 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Trong đó, có 3 vụ đã được các bộ, ngành Trung ương kết luận, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng công dân vẫn khiếu nại; 7 vụ đã được kết luận, thống nhất phương án giải quyết và 16 vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết khiếu nại lần 2 nhưng công dân vẫn khiếu nại kéo dài.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay, tổ công tác đang tiến hành quy trình kiểm tra, rà soát đối với các vụ việc nêu trên.

Từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh sẽ tập trung kiểm tra, rà soát 26 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Cảnh Nhật