Đến nay, đã kết thúc thanh tra tại đơn vị và ban hành kết luận thanh tra 7 cuộc thanh tra hành chính phát hiện 43/69 đơn vị được thanh tra có sai phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị và đã thu hồi hơn 675,3 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc với 25 đối tượng có liên quan.

Qua thanh, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện 1.135 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vi phạm; ban hành 1.123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 6,1 tỷ đồng; đã nộp Kho bạc Nhà nước và thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng (đạt 87%); ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tạm thu giữ 101 giấy phép lái xe.

Theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, trong kỳ, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đối với số tiền hơn 29,5 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 6,2 tỷ đồng, tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi số tiền hơn 23,3 tỷ đồng.

Lê Phương