Tại Đại hội, ông Ngô Đại Tuấn, Bí thư Đảng ủy Văn phòng đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Nhiều ý kiến đại biểu, đảng viên tham dự Đại hội đều nhất trí với các nội dung báo cáo. Các đại biểu cũng tham gia góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXII...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Hữu Oanh

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy TTCP, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào biểu dương những cố gắng của Đảng bộ Văn phòng, thống nhất mục tiêu nhiệm vụ như trong các dự thảo báo cáo và nhấn mạnh 4 nội dung.

Thứ nhất, Đảng bộ Văn phòng hết sức nghiêm túc, cố gắng trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ đó mới có chính kiến chính trị, tư tưởng đúng và tuyên truyền, vận động người khác làm theo. Thêm nữa, đảng viên phải tự nghiên cứu, cập nhật, những quy định về ngành.

Thứ hai, Văn phòng TTCP phải phục vụ tốt nhất cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TTCP đối với toàn ngành Thanh tra chứ không riêng hoạt động của Cơ quan TTCP. Bên cạnh đó, phải thực hiện phòng, chống lãng phí, tuân thủ các nguyên tắc tài chính. Phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan. Đặc biệt chú ý tham mưu, phối hợp các đơn vị trong ngành và phối hợp với các bộ, ngành.

Thứ ba, về công tác xây dựng Đảng, phải nêu cao vai trò của cấp ủy. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm mà mỗi đồng chí trong cấp ủy phải tích cực hoạt động. Cấp ủy phải nắm vững các nguyên tắc hoạt động của mình, nâng cao chất lượng Chi bộ, chất lượng phê bình và tự phê bình, quản lý đảng viên nhất là các đảng viên đi công tác xa, đi các đoàn thanh tra. Đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Thứ tư, Đảng bộ Văn phòng cần lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể…

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Hữu Oanh