Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Thanh tra 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc năm 2019, do Thanh tra tỉnh Lai Châu chủ trì, đơn vị đăng cai Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Điện Biên làm Cụm phó.

Bà Võ Thị Thiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Bùi Bình

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV (gồm Thanh tra các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Điện Biên) và đông đảo cán bộ, công chức thanh tra trong Cụm Thi đua.

Dự Hội nghị còn có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Thi đua, Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên (Cụm phó), báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm Thi đua số IV năm 2019. Ảnh: Bùi Bình

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm Thi đua số IV cho thấy, năm 2019 Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Thanh tra các tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án, lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm; chú trọng rà soát, xử lý chồng chéo các kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 644 cuộc thanh tra hành chính, 1.417 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành. Qua thanh tra sai phạm hơn 140 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 200 tổ chức và 370 cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Trong năm, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm hơn 1.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trả lại cho công dân hơn 376m2 đất; tổ chức hơn 10.000 lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng trên 506.000 lượt người; tiến hành 141 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành giải quyết công việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính phòng chống tham nhũng, “xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp”.

Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV tích cực triển khai các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.


Ông Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Thi đua, Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bùi Bình


Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, quản lý kê khai tài sản thu nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng trong ngành, thực hiện văn hóa công sở…

Các đại biểu đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và định hướng của Thanh tra Chính phủ; quan tâm công tác phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm kịp thời động viên, khích lệ tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bà Võ Thị Thiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu trao Cờ cho đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2020. Ảnh: Bùi Bình

Hội nghị đã bầu Thanh tra tỉnh Điện Biên làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn làm Cụm phó Cụm Thi đua số IV năm 2020. Hội nghị nhất trí đề nghị Thanh Tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho Thanh tra tỉnh Lai Châu; tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Thanh Hải và ông Trần Văn Dương đánh giá cao những kết quả của Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã đạt được trong năm 2019. 

Các ông mong rằng, thời gian tới, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; nhân rộng cá nhân, tổ chức điển hình trong các phong trào thi đua, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bùi Bình