Công tác tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh do Hội đồng Tuyển dụng giáo viên của tỉnh (Hội đồng) thực hiện. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng, tham mưu giúp Hội đồng xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng giáo viên.

Hàng năm, căn cứ số lượng biên chế công chức, viên chức ngành Giáo dục và đào tạo còn thiếu và căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp giáo viên, cơ cấu môn học còn thiếu có nhu cầu tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp đề xuất số lượng, mô tả vị trí công việc cần tuyển dụng.

Sau đó, Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng. Nội dung kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu; đối tượng, điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch, nội dung ôn tập, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng.

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTr ngày 19/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc xét, tuyển dụng giáo viên tại Hội đồng đối với các bà: Hoàng Thị Huệ, sinh ngày 22/6/1994, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, dự tuyển xét giáo viên tiểu học huyện Yên Dũng năm 2015; bà Lưu Thị Thúy, sinh ngày 06/3/1994, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, dự tuyển xét giáo viên tiểu học huyện Tân Yên năm 2016; bà Vũ Thị Mai, sinh ngày 22/5/1994, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang,dự tuyển xét giáo viên tiểu học huyện Lạng Giang năm 2017; bà Trần Hoài Thanh, sinh năm 1991, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thi tuyển viên chức giáo viên 2019; bà Vi Thị Huệ, sinh năm 1991, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thi tuyển viên chức giáo viên 2019.

Qua xem xét hồ sơ lưu tại Sở Nội vụ, việc xét tuyển dụng đối với 5 giáo viên nêu trên cho thấy, cả 5 trường hợp đều đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch xét tuyển giáo viên hàng năm do UBND tỉnh ban hành.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra xem xét các tài liệu có liên quan đến kết quả chấm điểm sát hạch của từng thí sinh.

Qua thanh tra cho thấy, Danh sách thí sinh dự thi ký nộp bài thi, Biên bản giao nhận bài kiểm tra sát hạch, Biên bản xác nhận niêm phong hòm đựng bài sát hạch, Biên bản xác nhận bì đựng đáp án sát hạch còn nguyên niêm phong, bài sát hạch của thí sinh (Phiếu trả lời trắc nghiệm), đáp án, bảng điểm sát hạch được lưu giữ đầy đủ, kiểm tra bằng mắt thường không thấy hiện tượng tẩy xóa. Kết quả chấm điểm đúng với đáp án. Đối chiếu Phiếu trả lời trắc nghiệm (bản gốc) thấy khớp đúng với bàn quét dữ liệu trong USB.

Kết quả điểm sát hạch như sau: Bà Hoàng Thị Huệ, năm xét tuyển 2015, điểm sát hạch là 85 điểm; bà Lưu Thị Thủy, năm xét tuyển 2016, điểm sát hạch là 90 điểm; bà Vũ Thị Mai, năm xét tuyển 2017, điểm sát hạch là 86 điểm; bà Trần Hoài Thanh, năm xét tuyển 2019, điểm sát hạch là 94 điểm; bà Vi Thị Huệ, năm xét tuyển 2019, điểm sát hạch là 75 điểm.

Về công tác xác định người trúng tuyển, căn cứ Kết quả sát hạch, đối chiếu với các quy định về xác định người trúng tuyển trong Kế hoạch xét tuyển giáo viên hàng năm, Hội đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên. Theo đó, 5 giáo viên trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển.

Ông Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận, nhìn chung thời gian vừa qua công tác tuyển dụng công chức, viên chức được tỉnh Bắc Giang quan tâm, chất lượng công tác tuyển dụng được nâng lên. Các đợt tuyển dụng đảm bảo tính công khai, khách quan, dân chủ và công bằng. Hội đồng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Việc xét tuyển đối với 5 giáo viên đảm bảo đầy đủ các quy định về xác định người trúng tuyển trong Kế hoạch xét tuyển giáo viên hàng năm của UBND tỉnh.

Hoàng Long