Theo báo cáo của Chánh Văn phòng Dương Quốc Huy, từ đầu mùa dịch đến nay, TTCP đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc chống dịch Covid-19 như: Thông báo số 23 ngày 31/1/2020 về việc chủ động phòng, chống bệnh viên đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; Thông báo 42 ngày 17/2/2020, Thông báo số 46 ngày 19/2/2020 của Văn phòng TTCP về việc rà soát, lập danh sách các trường hợp người đến hoặc trở về từ Trung Quốc, các nơi có ổ dịch Covid-19 đang hoạt động theo thông báo của Bộ Y tế; Quyết định số 115 ngày 10/3/2020 của TTCP về việc thành lập Tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định này được thay thế bằng Quyết định số 139 ngày 18/3/2020; Kế hoạch 01/TTCP-TCĐ ngày 16/3/2020...

“Đặc biệt, ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng Thanh tra, Văn phòng TTCP đã tiến hành mua khẩu trang phòng, chống dịch, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, cồn 70 độ, găng tay y tế và phun thuốc khử khuẩn cho toàn cơ quan TTCP và Ban Tiếp công dân Trung ương”, ông Huy thông tin.

Về biện pháp phòng, chống dich Covid-19, trong thời gian tới, TTCP tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế; kiểm soát chặt chẽ việc đo thân nhiệt và đeo khẩu trang cho khách đến làm việc tại cơ quan và cán bộ đến cơ quan làm việc; thực hiện kê khai y tế bắt buộc đối với toàn thể khách đến làm việc tại cơ quan và cán bộ cơ quan TTCP; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP chủ động sắp xếp công việc của mình để cán bộ nghỉ luân phiên cho phù hợp.

Tạm dừng các cuộc họp trên 20 người và các cuộc họp không cần thiết trong 2 tuần tới, các cuộc họp cấp bách thì trước khi họp phải được phun thuốc khử trùng tại phòng họp, sắp xếp ghế ngồi theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang, tăng cường giao ban trực tuyến.

Những trường hợp có các bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, tuổi cao khuyến khích làm việc ở nhà. Các trường hợp đi công tác bằng máy bay hoặc các phương tiện công cộng khác đề nghị khai báo y tế và tự cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong khoảng 2 tuần tới, đề nghị tạm hoãn các đoàn đi thanh tra và các đoàn đi khảo sát nhất là các vùng có dịch.

Tại cuộc họp, các đại diện cục, vụ đơn vị đã cho ý bàn các biện pháp tối ưu nhằm phòng, chống dịch Covid-19 như: Khuyến khích cán bộ làm việc online, tránh hội họp, tránh tụ tập đông người, triển khai thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, trang bị vật tư y tế cho cán bộ, công nhân viên chức cơ quan…

                                                  Đảm bảo khoảng cách ngồi an toàn khi họp. Ảnh: TH

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đánh giá cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của các cục, vụ đơn vị. 

“Sau khi có dịch, TTCP đã kịp thời đề ra các biện pháp phòng, chống dịch, ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch. Điều này khẳng định quyết tâm của TTCP trong việc phòng, chống dịch Covid-19”, Phó Tổng Thanh nhấn mạnh. Đồng thời, đề nghị, các cục, vụ, đơn vị tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tạo mọi điều kiện chống dịch một cách hiệu quả nhất.

Về trang thiết bị y tế, Phó Tổng Thanh tra giao Văn phòng phải cung cấp đầy đủ cho các cục, vụ, đơn vị; đồng ý giao kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp chủ động mua trang bị y tế chống dịch đầy đủ. Bố trí các cuộc họp khi thực sự cần thiết, các cuộc họp phải không quá 20 người, đồng thời đảm bảo khoảng cách ngồi an toàn.

Bên cạnh đó, khi làm việc đề nghị tất cả cán bộ, công chức phải đeo khẩu trang; tiếp tục thực hiện không tụ tập đông người.

Phó Tổng Thanh tra giao Văn phòng bố trí cán bộ trực tiếp đo thân nhiệt cho cán bộ công chức cơ quan và cán bộ nơi khác đến làm việc tại cơ quan với trang bị đầy đủ gang tay, khẩu trang.

Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch chưa khảo sát thì tạm dừng; các cuộc thanh tra đang thực hiện thì báo cáo lãnh đạo TTCP xem xét, tình hình. Đối với vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại do Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị các đoàn thanh tra tập hợp trình Tổng Thanh tra báo cáo Thủ tướng xem xét cụ thể...

Ngoài ra, các cục, vụ, đơn vị cần tập trung sử dụng phần mềm văn bản để xử lý công việc. Đề nghị Văn phòng cần xem xét khả năng sau ngày 5/4, nếu tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì cần mua trang thiết bị y tế dự phòng. Các cục, vụ, đơn vị hàng ngày cần báo cáo ngay về Tổ chống dịch để kịp thời có những biện pháp xử lý.

“Đẩy mạnh tuyên truyền theo tinh thần Thủ tướng “chống dịch như chống giặc" nhưng thủ trưởng đơn vị chủ động sắp xếp công việc sử dụng cán bộ hợp lý, không để công chức lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc”, Phó Tổng Thanh tra lưu ý.

Thái Hải