Lớp học nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, giúp hạn chế những sai sót trong quá trình xử lý đơn thư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề như: Kiến thức chung về tiếp công dân, xử lý đơn; quy trình và kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư; quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Tân Đông, lớp học sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Ảnh: CN

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Tân Đông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, lớp học sẽ là nền tảng để các học viên áp dụng vào quá trình công tác, nắm chắc và vận dụng pháp luật trong việc xử lý các tình huống thực tế phát sinh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và hiệu quả công việc.

Theo Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Tân Đông, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này ở đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức vẫn còn dàn trải và chưa đồng đều.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng tập trung toàn tỉnh từ công chức các sở, ngành đến cấp huyện, cấp xã với giảng viên có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu đến từ Trường Cán bộ Thanh tra sẽ trang bị cho các học viên những kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả hơn.

Cảnh Nhật