Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Vũ Văn Long, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa mong muốn, trên cương vị mới, tân Phó Chánh Thanh tra Bộ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất lối sống, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường rèn luyện, nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, để cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng đề nghị: Thanh tra Bộ cần tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời giúp đỡ tân Phó Chánh Thanh tra Bộ, để cá nhân ông Vũ Văn Long cũng như tập thể Thanh tra Bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ, cũng như của tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra Bộ, ông Vũ Văn Long bày tỏ, trên cương vị mới, bản thân sẽ luôn nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời sẽ cùng tập thể Thanh tra Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, tạo thành sức mạnh tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao.

Phát biểu chúc mừng ông Vũ Văn Long, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh mong muốn: Với cương vị là lãnh đạo Thanh tra Bộ, ông Vũ Văn Long cần phát huy hết vai trò, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra Bộ TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Hải