Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải bao gồm 58 học viên đến từ 25 Cảng vụ  Hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong thời gian 3 tuần ( từ 11/9 - 5/10), các học viên đã được nghiên cứu 2 phần kiến thức cơ bản bao gồm: Nghiệp vụ thanh tra chung gồm 9 chuyên đề liên quan đến Luật Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Khái quát về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra.

8 học viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề thuộc thanh tra chuyên ngành hàng hải như: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Thanh tra hoạt động đào tạo, huấn luyện, thi, sát hạch, cấp chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên và hoa tiêu hàng hải; Công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành hàng hải; Thanh tra việc chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường đối với tàu biển....

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trao chứng chỉ hoàn thành khóa học. 8 học viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Phát biểu bế giảng lớp học, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đánh giá cao kết quả học tập mà các học viên đã đạt được.

Mặc dù lớp học diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự cố gắng học tập của học viên và sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên, đặc biệt sự cố gắng học tập của các học viên nên khóa học đã thành công tốt đẹp. 

Ông Chiến hy vọng trên cơ sở các kiến thức đã được trang bị, các học viên sẽ vận dụng linh hoạt và hiệu quả những kiến thức đã được nghiên cứu vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn. Qua đó, góp phần của mình vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra.

Phương Anh