Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Buổi tập huấn do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam đồng chủ trì.

100 luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam triệu tập sẽ nghe báo cáo viên (do Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định) để tập huấn chuyên sâu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. 

 Theo Phương Loan/PLO