Lý do đình chỉ: Ông Đào Văn Mạnh đã có đơn xin rút đơn khiếu nại ghi ngày 01/10/2018.

Trước đó, ông Mạnh có đơn khiếu nại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông.

Đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định thụ lý số 2676/QĐ-UBND ngày 30/8/2018.

TQ