Năm 1958, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, ngày 17/3/1958, Ủy ban Hành chính tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định thành lập Ban Thanh tra tỉnh Phú Thọ (nay là Thanh tra tỉnh Phú Thọ). Theo đó, bộ máy tổ chức của Ban Thanh tra tỉnh Phú Thọ gồm 3 bộ phận đó là: Thanh tra; xét khiếu tố; văn phòng, tổ chức- hành chính với tổng số 9 cán bộ được điều động từ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh chuyển sang.

Ngay sau khi thành lập, nhiệm vụ của Ban Thanh tra Phú Thọ thời kỳ này ngoài giám sát việc thi hành chủ trương kháng chiến của Chính phủ; giải quyết khiếu kiện của nhân dân; thanh tra sự liêm khiết các thành viên Ủy ban Kháng chiến của tỉnh, Ban Thanh tra tỉnh còn thực hiện nhiều nhiệm vụ do tỉnh giao như: Triển khai nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí; kém tinh thần trách nhiệm, quan liêu... Trong giải quyết khiếu tố của nhân dân chủ yếu tập trung vào việc giải quyết khiếu nại của nhân dân liên quan đến cải cách ruộng đất và đã trực tiếp giải quyết và kiến nghị sửa sai cho nhiều trường hợp.

Ông Hoàng Quang Trung, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trong thời kỳ từ năm 1986 đến nay, hoạt động của Thanh tra Phú Thọ cũng có sự  đổi mới theo Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và sự chỉ đạo của tỉnh. Ngoài việc tiếp tục thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngành còn tập trung thanh tra các vấn đề về kinh tế xã hội như thanh tra quản lý cung ứng vật tư, giá - lương - tiền; hoạt động ngân hàng, dự trữ…. Qua công tác thanh tra đã động viên các đơn vị, cá nhân chấp hành tốt và kịp thời uốn nắn, ngăn chặn, xử lý các vi phạm góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Phú Thọ đã tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, thống nhất với Giám đốc sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, khắc phục tình trạng dàn trải và chồng chéo, bảo đảm thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm.

Ngành Thanh tra cũng đảm bảo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng chống tham nhũng, trong đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC và thực hiện kiến nghị, kết luận sau giải quyết KN,TC.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh rà soát, giải quyết  dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, qua đó góp phần hạn chế “điểm nóng”, giảm đơn thư tồn đọng. Trong 5 năm, toàn ngành đã tổ chức thực hiện được 1.728 cuộc thanh tra hành chính/10.794 đơn vị cơ sở; qua thanh tra đã phát hiện 7.460 đơn vị cơ sở có sai phạm với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là trên 376 tỷ đồng. Căn cứ vào quy định, ngành đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước, yêu cầu các đơn vị vi phạm giảm trừ khỏi quyết toán và phản ảnh vào sổ sách đồng thời thu hồi trên 66.000m2 đất các loại...

Với những thành tích đạt được, Thanh tra Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; được UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương...

Ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chúc mừng, biểu dương tập thể Thanh tra

Trong mỗi giai đoạn, dù với tên gọi nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức lao động ngành Thanh tra tỉnh cũng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cao quý của ngành là: Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu liêm khiết, khách quan, công tâm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, từng bước xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh. Phấn đấu góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phó Tổng TTCP phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là 5 năm trở lại đây. 

Thanh tra tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, đổi mới tổ chức và chỉ đạo điều hành, bám sát định hướng của TTCP và nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt hiệu quả và chất lượng cao. Qua công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng chống tham nhũng đã chỉ ra những thiếu sót, lệch lạc để uốn nắm, khắc phục và kiến nghị xử lý những sai phạm nghiêm trọng.

Phó Tổng TTCP nhấn mạnh, với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và phòng chống tham nhũng, TTCP sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với Thanh tra tỉnh Phú Thọ sâu sát và thực sự thiết thực hiệu quả hơn nữa, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để Thanh tra tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với những danh hiệu cao quý và Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, TTCP công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 41 cán bộ, công chức thuộc tỉnh Phú Thọ có nhiều đóng góp trong hoạt động của ngành Thanh tra.

Nam Dũng