Nhiều hoạt động hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần

Pù Bin và Noong Luông là 2 xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mai Châu, đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội còn chậm phát triển.Trên cơ sở khung Chương trình giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra tỉnh đã thực hiện giúp đỡ 2 xã này giai đoạn 2017-2020.

NộTỷ lệ hộ nghèo của huyện Mai Châu giảm theo từng năm giai đoạn 2016-2019: 
Năm 2016 giảm 2,31% so với năm 2015;
Năm 2017 giảm 0,66% so với năm 2016;
Năm 2018 giảm 2,5% so với năm 2017;
Năm 2019: Số hộ nghèo còn 2.094 hộ = 15,51%; giảm 3,13% so với năm 2018.
Dự kiến cuối năm 2020, số hộ nghèo trên toàn huyện sẽ giảm xuống còn 12,51%.i dung...

Từ năm 2017, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ 2 xã; nhờ vậy Pù Bin và Noong Luông đã có những chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cụ thể:

Năm 2018, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh cấp hỗ trợ trực tiếp 60 con lợn giống và 1.200kg cám cho 30 hộ dân nghèo của 2 xã, tổng giá trị là 220 triệu đồng và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa sinh sản cho các hộ.

Tháng 3/2019, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Mai Châu, Trung tâm khuyến nông tỉnh và Công ty CP sản xuất và chế biến Nông sản số 1 Hà Nội là đơn vị trực tiếp nhận bao tiêu sản phẩm cho người dân tổ chức xây dựng mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau ôn đới trái vụ tại xã Pù Bin và Noong Luông…

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Thanh tra tỉnh cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ 2 xã này. 

Nhìn chung, thời gian qua, các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được Trung ương, tỉnh Hòa Bình ban hành kịp thời, cùng với sự giúp đỡ của các sở, ngành trong đó có Thanh tra tỉnh; các vấn đề cơ bản, bức xúc nhất đối với hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế giáo dục… cũng đã được giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, góp phần ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Mức thu nhập của người dân được nâng lên, đặc biệt người nghèo, cuộc sống được cải thiện rõ rệt, góp phần vào ổn định cuộc sống của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

Vốn giảm nghèo được sử dụng hiệu quả

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2016-2020 đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, nhất là ở các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn giảm nghèo, huyện Mai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả các dự án thành phần thuộc chương trình, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét.

Từ năm 2016 - 2019, với tổng nguồn vốn huy động được trên 42 tỷ đồng đầu tư cho 82 công trình cơ sở hạ tầng và gần 3 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng 126 công trình trên địa bàn.
Thực hiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong giai đoạn 2016-2020 huyện đã tổ chức triển khai được 05 mô hình chăn nuôi bò tại 04 xã (Tân Dân, Phúc Sạn, Noong Luông, Cun Pheo) với tổng nguồn vốn  là 1,662 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do Chương trình hỗ trợ là 1,530 tỷ đồng, nguồn vốn do huy động từ nhân dân là 132 triệu đồng) và số hộ dân được thụ hưởng là 124 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các chính sách an sinh khác, trong giai đoạn 2016-2019 đã tổ chức chi trả hỗ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo ăn tết với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng; thực hiện việc hỗ trợ 10% kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo cho 1.479 lượt đối tượng cận nghèo trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 3.170 lượt hộ nghèo với tổng nguồn vốn vay là trên 121 tỷ đồng, hỗ trợ 1.599 lượt hộ cận nghèo với tổng nguồn vốn vay trên 60 tỷ đồng, hỗ trợ 883 lượt hộ thoát nghèo với tổng nguồn vốn vay là 33,4 tỷ đồng, hỗ trợ 12 lượt học sinh-sinh viên thuộc hộ nghèo vay 120,7 triệu đồng.

Trần Kiên