Kê khai tài sản, thu nhập đạt 100%

Thời gian qua, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác PCTN; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN đúng theo quy định.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch PCTN một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cũng tích cực triển khai quán triệt Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030. Hình thức triển khai qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành của tỉnh, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội nghị, tập huấn, họp chi bộ...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua rà soát và tổng hợp báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đã kịp thời tổng hợp những quy định của pháp luật còn chưa phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Năm 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Luật PCTN, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong kỳ, đã chuyển đổi 146 vị trí công tác.

Trong năm, có 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 3.547 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. Trong đó, 2.428 người công khai hình thức niêm yết, 1.119 người công khai tại cuộc họp, đạt tỷ lệ 100%.

Việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã cụ thể hoá các quy định của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả thực hiện chế độ tự chủ đã tiết kiệm được kinh phí để mua sắm, trang bị phương tiện phục vụ công tác và tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2023, qua kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2021-2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, Sở Y tế Vĩnh Long phát hiện 1 trường hợp có liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án tham ô tài sản, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện 1 trường hợp có hành vi nhận tiền bồi dưỡng trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Hồ. UBND huyện Long Hồ đã có công văn chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét kiểm điểm đối với cá nhân có sai phạm và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 4 vụ có liên quan đến tham nhũng, với tổng số tiền, tài sản tham nhũng hơn 7,8 tỷ đồng, thu hồi đạt 100%.

Đánh giá về kết quả công tác PCTN, tiêu cực, theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan thanh tra, công an, viện kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được chú trọng, đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cảnh Nhật