Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Thuận đưa ra trong kế hoạch này đó là tổ chức phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng (công an, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, thuế...), kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức.

Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đường, trang thiết bị y tế, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trần Thọ