Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021, ông Lê Văn Danh với trách nhiệm là Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, điều động công chức không bảo đảm quy trình, quy định, quản lý, điều hành công tác tài chính, sử dụng tài sản công không đúng quy định… Những vi phạm này trực tiếp làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Danh bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, đầu năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai từng nhận đơn thư tố cáo ông Lê Văn Danh, nội dung đơn nêu rõ vào tháng 6/2021, ông Danh ký quyết định điều động công chức đối với 4 cán bộ trong các phòng, ban của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai là không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, vị trí việc làm.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kết luận yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thu hồi quyết định điều động công chức chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật, bố trí công chức phù hợp vị trí chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm các quyền lợi theo quy định và làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Hiện, ông Lê Văn Danh đã có đơn xin nghỉ hưu sớm gửi các cơ quan có thẩm quyền. Đơn của ông Danh đang được xem xét.

Chí Cường