Công tác PCTN của tỉnh Điện Biên từ đầu năm đến nay đã được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện và đạt được những hiệu quả tích cực.  

Theo đó, các cấp, các ngành đã ban hành 27 kế hoạch PCTN với nội dung và giải pháp cụ thể để thực hiện cho từng ngành, địa phương; ban hành 94 văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; ban hành kế hoạch thanh tra, trong đó có các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.  

Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Điện Biên trong quý I năm nay cũng đạt được những kết quả tích cực. 

Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của Luật PCTN tại 3 đơn vị, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các đơn vị. Ban hành mới 4 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; bãi bỏ, bổ sung 4 văn bản; tiến hành thanh tra, kiểm tra 22 cuộc có nội dung liên quan về việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 2.052 người phải kê khai theo quy định; Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh…  

Cơ chế xử lý, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc sai phạm, tham nhũng được tăng cường. 

Các vụ án tham nhũng được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với hành vi tham nhũng. 

Trong quý I, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, qua hoạt động thanh tra, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo… trên địa bàn tỉnh không phát hiện tham nhũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khởi tố 3 vụ án với 9 bị can về tội “nhận hối lộ”, “tham ô tài sản” và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 3 vụ/9 bị can. 

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là 1.111,34 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Báo cáo về công tác PCTN của tỉnh Điện Biên cho thấy, công tác PCTN của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện PCTN của một số cơ quan, địa phương, đơn vị, chưa đề ra được các biện pháp cụ thể, hữu hiệu, phù hợp. Việc phát hiện vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra, tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế, việc phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua đơn tố cáo hoặc khi có cơ quan chức năng thực hiện điều tra mới phát hiện. Việc tổ chức thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả mang lại còn hạn chế.

Nguyên nhân được xác định do một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lực lượng công chức làm công tác thanh tra, PCTN ở cấp huyện, cấp sở thường xuyên có biến động, biên chế được giao chưa tương xứng. Người dân, cán bộ, công chức vẫn còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác đấu tranh PCTN.

Trần Kiên