Thiếu sót, sai phạm trong quản lý tài chính

Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành Kết luận thanh tra số 33/KL-TTr ngày 9/1/2024 về tình hình thu, chi tài chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.

Kết quả thanh tra cho thấy, từ năm 2018 - 2021, Trung tâm có nhiều thiếu sót, sai phạm trong hoạt động thu, chi và quản lý tài chính. Trong đó, thanh toán và hạch toán kế toán không đúng quy định với số tiền thanh toán trong năm 2018 hơn 1,4 tỷ đồng, năm 2019 là hơn 224 triệu đồng và hạch toán thu khi chưa đủ điều kiện xác định nguồn thu số tiền hơn 270 triệu đồng…

Năm 2021 - 2022, Trung tâm chưa được xét duyệt quyết toán; năm 2022 Giám đốc Trung tâm chưa ký báo cáo tài chính gửi cơ quan thẩm quyền để xét duyệt quyết toán.

Năm 2018 - 2020, Trung tâm trích lập 40% quỹ cải cách tiền lương và trích lập các quỹ trước khi xác định chênh lệch thu, chi chưa đúng quy định. Một số khoản chi hỗ trợ phúc lợi, khen thưởng, bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hạch toán vào chi thường xuyên chưa đúng quy định.

Trung tâm hạch toán chi nguồn cải cách tiền lương khi chưa xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, sử dụng nguồn cải cách tiền lương để hạch toán chi phí tiền lương chưa đúng quy định; một số khoản chi tiếp khách, mua sắm văn phòng phẩm, ký hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh chưa đầy đủ thủ tục theo quy định.

Về tình hình trích lập và sử dụng các quỹ, năm 2018 - 2019, Trung tâm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự phòng ổn định thu nhập và quỹ cải cách tiền lương với tổng số tiền hơn 638 triệu đồng. Tuy nhiên, Trung tâm thực hiện chi lập các quỹ trước khi xác định chênh lệch thu, chi và hạch toán vào chi thường xuyên là chưa đúng quy định.

Sau khi xác định lại việc trích lập quỹ năm 2018 - 2020 cho thấy, Trung tâm thanh toán vượt quỹ được trích lập; lập chứng từ thanh toán khống và trích lập sai quy định với tổng số tiền hơn 336 triệu đồng.

Đến thời điểm thanh tra, Trung tâm còn nợ thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nợ người lao động... với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn nợ tạm ứng ngân sách số tiền 1,12 tỷ đồng…

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, giai đoạn năm 2018 - 2021, Trung tâm để xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động thu, chi và quản lý tài chính như: Trích lập quỹ không đúng quy định; theo dõi thu, chi ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên sổ sách kế toán nợ phải thu của khách hàng (gồm cả phần nợ tạm ứng ngân sách); rút quỹ tiền mặt để gửi ngân hàng và rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt nhưng không lập phiếu thu, phiếu chi và hạch toán kế toán; lập chứng từ khống thanh toán tiền học phí 120 triệu đồng; làm thất thoát quỹ tiền mặt hơn 318 triệu đồng; trích lập thiếu và chi không đúng quy định từ quỹ cải cách tiền lương số tiền hơn 243 triệu đồng; không lập chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách kế toán, không theo dõi thu hồi tạm ứng.

“Những sai phạm của Trung tâm là nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng thanh toán tạm ứng từ ngân sách với số tiền 1,12 tỷ đồng và các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nợ lương… có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, điểm đ Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, được bổ sung bởi điểm k Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017”, kết luận thanh tra nêu.

Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động thu, chi và quản lý tài chính tại Trung tâm là do Giám đốc thiếu trách nhiệm; thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng công tác quản lý, điều hành; Trưởng phòng Kế toán, kế toán trưởng có nhiều vi phạm trong công tác tài chính, kế toán, hạch toán sai các khoản chi phí; hạch toán và trích lập quỹ không đúng quy định; để ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản thu, chi; không hoàn trả tạm ứng ngân sách; thủ quỹ vi phạm quy định trong quản lý quỹ tiền mặt dẫn đến thất thoát quỹ.

“Những thiếu sót, sai phạm nêu trên là nghiêm trọng, khó khắc phục, thậm chí không thể khắc phục. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, kế toán trưởng và thủ quỹ của Trung tâm giai đoạn từ năm 2018 - 2022 và giai đoạn trước năm 2018”, Thanh tra TP Cần Thơ xác định.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra, Công an TP để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm.

Cảnh Nhật