Báo cáo kết quả tại hội nghị cho thấy, ngay sau cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 23/01/2024, Cơ quan Thường trực BCĐ đã tham mưu ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN,TC để các cơ quan, đơn vị, cá nhân căn cứ thực hiện. BCĐ tỉnh về PCTN,TC căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2024 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập giá trị nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC đến từng chi bộ và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

BCĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đánh giá kỹ, toàn diện, công tâm, trung thực, khách quan các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, tránh oan sai, đảm bảo ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải quyết đầy đủ, kịp thời giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Công tác thanh tra, KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được tăng cường. BCĐ tỉnh về PCTN,TC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra, KTGS, trong đó tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; công tác cán bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực BCĐ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN,TC

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN,TC.

Tăng cường chỉ đạo phối hợp, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vụ án dư luận xã hội quan tâm; các cơ quan tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua việc thanh tra, kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản kịp thời chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để xử lý theo đúng quy định.

Chính Bình