Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính

Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính

Cập nhật: 22:00 - 03/04/2020
(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.
Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

Cập nhật: 19:55 - 05/03/2020
(Thanh tra)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ 1/4, Hà Nội dừng hoạt động taxi công nghệ theo quy định mới

Từ 1/4, Hà Nội dừng hoạt động taxi công nghệ theo quy định mới

Cập nhật: 18:49 - 05/03/2020
(Thanh tra)- Tại cuộc họp với các doanh nghiệp vận tải về triển khai Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ 1/4/2020 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức ngày 4/3, ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thông báo các nội dung mới trong quản lý kinh doanh vận tải; trong đó, Nghị định 10/2020/NĐ - CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ban hành tháng 1 vừa qua sẽ thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Cập nhật: 21:58 - 04/03/2020
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng

Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng

Cập nhật: 21:54 - 04/03/2020
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thủ tướng: Cải cách tiền lương phải ra cải cách, không phải chỉ điều chỉnh đôi chút

Thủ tướng: Cải cách tiền lương phải ra cải cách, không phải chỉ điều chỉnh đôi chút

Cập nhật: 21:38 - 04/03/2020
(Thanh tra) – Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã cải cách tiền lương thì phải ra cải cách, chứ không phải chỉ điều chỉnh đôi chút.
Muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt

Muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt

Cập nhật: 19:35 - 04/03/2020
(Thanh tra)- Nghị định 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam ban hành ngày 3/2/2020, có hiệu lực từ ngày 20/3/2020. Theo đó, người muốn nhập quốc tịch phải đáp ứng các điều kiện.
Buộc thôi việc công chức vòi tiền người vi phạm

Buộc thôi việc công chức vòi tiền người vi phạm

Cập nhật: 17:33 - 04/03/2020
(Thanh tra)- Đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 19 năm 2020 của Chính phủ.
Trợ cấp đối với nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Trợ cấp đối với nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Cập nhật: 16:32 - 04/03/2020
(Thanh tra)- Đây là quy định mới tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP, quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương và có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.
Đề xuất cho phép tuyển dụng người dưới 18 tuổi

Đề xuất cho phép tuyển dụng người dưới 18 tuổi

Cập nhật: 16:27 - 04/03/2020
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Dự thảo có 5 chương, 70 điều, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, áp dụng đối với viên chức quy định tại Điều 2 Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
 Xe công ten nơ, xe đầu kéo phải lắp camera

Xe công ten nơ, xe đầu kéo phải lắp camera

Cập nhật: 12:12 - 04/03/2020
(Thanh tra) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông tin về Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020 (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ).
trong tổng số: 222 trang