Tại buổi họp báo Chính phủ vào chiều tối 2/2, báo chí đặt câu hỏi về việc khi nào sẽ hoàn thành việc ban hành nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc xây dựng, ban hành nghị định là để thể chế hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo ông Thăng, khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng nghị định này vào tháng 12/2022, Bộ Nội vụ đã phối hợp cùng Bộ Tư pháp thống nhất quy trình xây dựng nghị định.

Qua đó, hai bộ đã đồng tình xây dựng nghị định theo thủ tục rút gọn. Bộ Nội vụ đã báo cáo và Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất này.

Thứ trưởng Thăng cho hay, nghị định này rất lớn, liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực nên rất khó.

Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để xây dựng nghị định, làm sao thể chế hoá được chủ trương của Đảng, đảm bảo được tính khả thi.

Ông Thăng thông tin, trong nội dung nghị định, chủ yếu tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, chúng ta quy định các nguyên tắc, các điều kiện, các quy trình bảo vệ. Còn về đối tượng áp dụng, ông Thăng nói, “thực sự rất phức tạp, rất rộng”.

Ngoài ra, còn làm rõ điều kiện khuyến khích, điều kiện bảo vệ thế nào, các hình thức bảo vệ cán bộ.

“Chúng tôi cố gắng trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu trong quý II. Khi được giao nhiệm vụ xây dựng nghị định, cá nhân tôi rất mong muốn có tính khả thi, nhưng cũng phải khẳng định đây là nghị định cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Hương Giang