An Thịnh vẫn... bất an!

Kỳ I: Hàng loạt vi phạm về đất đai ở xã An Thịnh

Cập nhật: 11/05/2018 13:16

(Thanh tra)- Lợi dụng sự buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, trong nhiều năm qua, UBND xã An Thịnh cùng lãnh đạo một số thôn và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thuộc xã đã để xảy ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về quản lý và sử dụng đất đai.

Kỳ I: Hàng loạt vi phạm về đất đai ở xã An Thịnh
Khu chợ UBND xã An Thịnh xây dựng trái phép trên địa bàn thôn An Trụ (dừng thi công hơn 2 năm qua). Ảnh: LN

Từ nguồn đơn thư tố giác của công dân, trong 3 năm (2015, 2016, 2017), UBND huyện Lương Tài liên tục ban hành đến 3 kết luận xác minh nội dung tố cáo và 3 kết luận rà soát chỉ rõ những sai phạm. Thế nhưng, đến nay, các cán bộ có sai phạm chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc”, hình thức xử lý về Đảng chưa có khiến dư luận bức xúc.

Từ năm 2015, giải quyết tố cáo của công dân, UBND huyện Lương Tài đã ban hành Kết luận số 151/KL-UBND khẳng định lãnh đạo thôn An Trụ, xã An Thịnh đã có hành vi bán đất trái thẩm quyền như bớt lại 8 mẫu ruộng đất canh tác của các hộ gia đình, cá nhân ở 2 cánh đồng Mả Móc và Đồng Rắt để cho đấu thầu, không bàn với dân; để người khác đấu thầu ruộng khu Mả Móc, không canh tác 1 vụ; bán 4 suất đất thu tiền 1 lần tại khu ao Nhà trẻ…

Còn tại Kết luận 116/KL-UBND ngày 14/3/2016, UBND huyện Lương Tài cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thu, chi tài chính thôn An Trụ, xã An Thịnh. Đồng thời, có những kiến nghị về xử lý kinh tế cũng như xử lý đối với những cán bộ thôn An Trụ và xã An Thịnh có sai phạm.

Chưa dừng lại ở đó, người dân vẫn tiếp tố và đề nghị làm rõ nhiều nội dung trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng cơ bản; công tác dồn điền, đổi thửa…

Một lần nữa, UBND huyện Lương Tài thành lập đoàn thanh tra xác minh đơn tố cáo của công dân xã An Thịnh.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21/4/2017, UBND huyện Lương Tài ban hành Kết luận số 286/KL-UBND giải quyết đơn tố cáo của công dân xã An Thịnh xác định: Thôn Thanh Lâm đang thực hiện đấu thầu 32.883m2 đất canh tác tại xứ Đồng Cao Hà cho 13 hộ, thời gian đấu thầu là 5 năm, từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020, thu tiền 1 lần 400 nghìn đồng/sào cho cả thời gian đấu thầu 5 năm. Ngoài ra, xã viên phải đóng dịch vụ hàng vụ theo mức thu của thôn An Trụ mà Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Thanh Lâm đã hợp đồng là trái quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trước đó, trên địa bàn xã An Thịnh có 314 thửa đất với diện tích 52.779m2 đất tại 6 thôn: Cường Tráng, Thanh Hà, An Phú, An Trụ, Lôi Châu và Cáp Thuỷ đã được bán trái quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Nguyên nhân là do lãnh đạo các thôn tự bán khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép để lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cũng theo Kết luận số 286, năm 2013, toàn xã An Thịnh triển khai làm hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa nên ông Trần Viết Lân, thời điểm là Trưởng thôn An Trụ đã tự ký vào phương án dồn điền đổi thửa thay ông ông Nguyễn Tăng Hà (người lập phương án dồn điền đổi thửa thôn An Trụ) để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được sự đồng ý của cơ quan thẩm quyền, thôn An Trụ đã thực hiện dồn điền đổi thửa ở các xứ đồng với diện tích 148,14ha, còn lại 12,28ha tại khu Dũi không thực hiện mà lấy nguyên diện tích, định suất của các hộ sử dụng đất trước đó để lập phương án dồn điền đổi thửa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ không đúng thực tế, dẫn đến diện tích được UBND huyện Lương Tài phê duyệt tăng so với diện tích thực tế thôn An Trụ thực hiện là 12,28ha (nhận tăng số tiền gần 43 triệu đồng).

Kết luận số 286 còn chỉ rõ, không chỉ vi phạm trong công tác dồn điền đổi thửa, ông Trần Viết Lân và ông Nguyễn Huy Hanh (thời điểm đó là Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn An Trụ) còn chi sai số tiền 57 triệu đồng - kinh phí của thôn An Trụ và hợp tác xã để chuyển vào tài khoản tạm giữ của huyện Lương Tài.

 

Các kết luận của UBND huyện Lương Tài đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của đội ngũ cán bộ xã An Thịnh. Ảnh: LN

 

Quá trình thanh tra cũng xác định, UBND xã An Thịnh đã chỉ đạo thôn An Trụ thanh lý hợp đồng đấu thầu trái thầm quyền đối với 4 lô đất khu Nền Đình và 1.000m2 ao nhà trẻ. Sau khi thực hiện trái quy định, thôn An Trụ đã chi tiêu số tiền này vào các mục đích khác nhau nên không có tiền trả lại cho các hộ nhận thầu. Vì thế, hiện nay, các hộ nhận thầu vẫn đang sử dụng nền các thửa đất trên.

Năm 2009, UBND xã An Thịnh thu 2 triệu đồng 1 suất để làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đến nay đã cấp sổ đỏ cho 236/314 thửa đất theo 64 hộ dân theo Nghị định số 198/NĐ-CP của Chính phủ. Còn lại 78 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

Kết luận xác định, ông Lân và ông Hanh có trách nhiệm thu hồi số tiền gần 56 triệu đồng để trả lại thôn An Trụ và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn An Trụ vì đã sử dụng kinh phí trái quy định; thu hồi về tài khoản tạm giữ của huyện Lương Tài gần 420 triệu đồng do lập hồ sơ, phương án dồn điền đổi thửa không đúng diện tích thực tế đã thực hiện tại 3 thôn: Thanh Lâm, Cường Tráng và An Trụ.

Kỳ II: Xử lý chưa dứt điểm dẫn đến khiếu kiện kéo dài

Lê Nguyên