Tháng 12, toàn quốc xảy ra 653 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế

Cập nhật: 28/12/2019 12:27

(Thanh tra) - Ngày 27/12, Cổng Thông tin Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 12/2019 (từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019). Cụ thể như sau:

Tháng 12, toàn quốc xảy ra 653 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2019

  Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Toàn quốc xảy ra 3.674 vụ; khám phá 2.938 vụ; bắt giữ, xử lý 4.901 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,97%; triệt phá 99 băng, nhóm. So với tháng 11/2019, giảm 556 vụ (-13,14%), giảm 551 số vụ khám phá (-15,79%), giảm 912 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-15,69%). Tỷ lệ khám phá giảm; giảm 94 số băng, nhóm bị triệt phá (-48,70%).  

  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2019.

  Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế: Toàn quốc xảy ra 653 vụ, so với tháng 11/2019 tăng 67 vụ (+11,43%).

  Vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn quốc xảy ra 137 vụ, so với tháng 11/2019 giảm 147 vụ (-51,76%).

  Vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn quốc xảy ra 1.061 vụ, so với tháng 11/2019 giảm 356 vụ (-25,12%).

  Công tác truy nã: Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 324 đối tượng truy nã, 76 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 11/2019, giảm 273 đối tượng truy nã (-45,73%), giảm 57 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-42,86%).