Theo Thông báo số 181/TB-UBND ngày 6/5/2024 của UBND phường Hoàng Liệt về việc thực hiện Quyết định đình chỉ số 5332/QĐĐC-CTUBND ngày 25/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai cho biết:

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND phường Hoàng Liệt về việc thực hiện Quyết định đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Quyết định đình chỉ số 5332/QĐĐC-CTUBND ngày 25/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai đối với Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt.

leftcenterrightdel
Siêu thị vẫn hoạt động bình thường như chưa có Thông báo đình chỉ của UBND phường Hoàng Liệt treo phía trước lối ra vào. Ảnh: ND 

UBND phường Hoàng Liệt thông báo: Yêu cầu Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phầnThế giới di động dừng mọi hoạt động kinh doanh tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng, thực hiện nghiêm túc Quyết định đình chỉ số 5332/QĐĐC-CTUBND.

Người đứng đầu Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động có trách nhiệm duy trì đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Siêu thị trong suốt quá trình dừng hoạt động; Trường hợp để vi phạm xảy ra cháy, nổ thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

leftcenterrightdel
 

Đề nghị đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàng Mai hướng dẫn Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động thực hiện các quy định liên quan tới công tác PCCC&CNCH theo quy định; Tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm trường hợp cơ sở không chấp hành Quyết định đình chỉ số 5332/QDĐC-CTUBND.

Giao Công an phường Hoàng Liệt: Theo dõi, giám sát việc chấp hành Quyết định đình chỉ số 5332/QĐĐC- CTUBND đối với Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng.

Xây dựng phương án, phân công lực lượng tham gia chốt trực và biện pháp xử lý, đình chỉ hoạt động đối với đối với Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng theo quy định, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/5/2024.

Giao bộ phận Đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa thông tin, truyền thanh Phường tham mưu, phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đảm bảo nhiệm vụ theo Kế hoạch số số 124/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND Phường.

Đề nghị Công ty điện lực Hoàng Mai phối hợp với UBND Phường trong quá trình tổ chức thực hiện việc đình chỉ hoạt động đối với Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng. UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu Công an Phường, các bộ phận chuyên môn, Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của Phóng viên Báo Thanh tra sáng ngày 16/5/2024 mặc dù phía trước siêu thị điện máy này vẫn còn căng dây và biển thông báo cở sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng phía bên trong của siêu thị thì hệ thống vẫn vận hành bình thường, các thiết bị điện vẫn được bật sáng cùng nguồn điện duy trì các thiết bị của siêu thị.

Tại nơi có treo Thông báo số 181/TB-UBND ngày 6/5/2024 của UBND phường Hoàng Liệt thì siêu thị vẫn để cổng ra vào cho mọi người thậm chí có một số nhân viên vẫn đứng đóng mở của để đón tiếp những ai ra vào và cũng đã có một số khách hàng đã vào siêu thị mua hàng trong sáng nay.

Điều này thể hiện sự “bất chấp” của Siêu thị Điện máy xanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại địa chỉ số 1283 đường Giải Phóng về các quy định của pháp luật cũng như sự chỉ đạo của quân Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt.

Phóng viên Báo Thanh tra cũng đã liên hệ với UBND phường Hoàng Liệt để làm rõ sự việc này, tuy nhiên vẫn chưa nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin.

Nam Dũng - Hoàng Long