Sau khi nghe Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn báo cáo Văn bản số 767/BC-UBND 23/11/2023, ý kiến phát biểu của một số hộ dân tại buổi làm việc và các ý kiến của các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương xử lý mặt bằng, lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất vào mục đích phát triển du lịch (theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023).

Đối với khu đất quốc phòng tại Bến Nghiêng thuộc phường Vạn Hương: Thống nhất chủ trương thành phố hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để cải tạo, trồng cây bóng mát tạo cảnh quan khu vực Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Bến Nghiêng.

Việc UBND thị xã Đồ Sơn (nay là UBND quận Đồ Sơn), Phòng Địa chính thị xã Đồ Sơn (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường), Phòng Quản lý Đô thị thị xã Đồ Sơn, UBND phường Vạn Hương và Trung tâm Dịch vụ và Phát triển du lịch Đồ Sơn tự ý ký Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, mặt bằng, giấy phép sử dụng mặt bằng, hợp đồng thuê điểm xây dựng, hợp đồng hợp tác đầu tư... là vi phạm Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Việc Văn phòng Quận ủy Đồ Sơn để ông Đinh Xuân Hiệu sử dụng tài sản Nhà nước làm nhà hàng kinh doanh dịch vụ là vi phạm Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

UBND các phường: Vạn Hương, Hải Sơn (trước đây là UBND phường Vạn Sơn) đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng để nhiều hộ dân vi phạm trong thời gian dài mà không xử lý kịp thời.

leftcenterrightdel
Ý kiến của các hộ dân phát biểu. Ảnh: KT 

Tại buổi làm việc các hộ dân kiến nghị UBND thành phố, UBND quận Đồ Sơn xem xét hỗ trợ công trình, vật kiến trúc do người dân đã đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo Quận ủy Đồ Sơn kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, ký kết các hợp đồng, giấy phép, hợp tác đầu tư... cho thuê đất, thuê mặt bằng, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để các hộ dân lấn chiếm đất đai, không xử lý dứt điểm, để các hộ dân vi phạm nhiều năm.

UBND quận rà soát, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của những cơ quan đã ký kết không đúng quy định với các hộ dân về việc cho phép sử dụng mặt bằng, điểm kinh doanh, hợp tác đầu tư tại các khu vực trên. Xử lý các tài sản công đang quản lý theo thẩm quyền.

Xử lý tài sản vật kiến trúc của các hộ dân vi phạm tại các khu vực trên, tạo mặt bằng sạch trước khi tổ chức đấu giá đối với các khu đất trên.

Thực hiện rà soát, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hộ dân cố tình không thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Tiến hành truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai và số lợi bất hợp pháp khác của các hộ dân theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra để phát hiện các trường hợp sử dụng tài sản và đất tại các khu vực trên; chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố xử lý trường hợp vi phạm trong các khu vực trên mà chưa nêu tại Thông báo kết luận này.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố việc thu hồi đất do có văn bản tự nguyện trả lại đất cho thành phố đối với Công ty Cổ phần ACS Việt Nam và Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Du lịch Hải Phòng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 03 khu đất trên.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc sử dụng đất đối với một số đơn vị có diện tích đất lớn ở Khu 1 và Khu 2.

Sở Tư pháp phối hợp, hướng dẫn UBND quận Đồ Sơn thực hiện trình tự, thủ tục thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm nêu trên và trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

Công an thành phố rà soát trình tự, thủ tục cấp phép về phòng cháy chữa cháy và việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về trật tự, an ninh đối với các hộ kinh doanh nêu trên; ngừng cấp phép đối với các trường hợp chưa đảm bảo quy định.

Ngừng cấp phép phòng cháy chữa cháy và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về trật tự, an ninh khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sớm báo cáo đề xuất UBND thành phố cấp kinh phí để thực hiện nội dung chỉ đạo trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và UBND quận Đồ Sơn đề xuất, báo cáo UBND thành phố việc xử lý dứt điểm trường hợp ông Nguyễn Văn Hiền đang quản lý, sử dụng nhà nghỉ Lan Hương tại Khu 1 Đồ Sơn...

Kim Thành