Cũng trong quý I, trên địa bàn huyện phát hiện: 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với 1,787m3 gỗ xẻ; 1 vụ tàng trữ lâm sản trái phép với 0,458m3 gỗ xẻ; và 1 vụ khai thác rừng trái phép với 0,392m3 gỗ các loại.

Quý I, toàn huyện phát hiện 7 vụ cháy rừng, trong đó, cháy rừng tự nhiên 1 vụ, với 0,447ha; cháy cây trồng chưa thành rừng 6 vụ, với 6,7917ha.

Bước sang quý II cũng là cao điểm của mùa khô, nên các cơ quan chức năng của huyện Đắk Glong đang tập trung triển khai các biện pháp để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng.

PV