Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.521 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 166 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 474,258 tỷ đồng.

Riêng tháng 11/2023, (từ 16/10/2023-15/11/2023), toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.057 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.243 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 69 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 40,67 tỷ đồng.

11 tháng năm 2023, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 243 vụ/277 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 99 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,8 tấn ma túy các loại gồm: 3,1kg thuốc phiện; 105,8kg cần sa; 106,1kg heroin; 330,9kg cocain; 1.537kg và 14.552 viên ketamin; 688 kg và 3.224 viên ma túy tổng hợp; 10,1 kg và 1.155 viên ma tuý khác; 96,36 gram cỏ mỹ và 300 túi nước vui.

Riêng tháng 11/2023 (tính từ ngày 16/10-15/11/2023), kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 22 vụ/17 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 13 vụ, công an 06 vụ, biên phòng và cảnh sát biển 03 vụ. Tang vật thu được khoảng 84,4 kg ma túy các loại gồm: 24,2kg cần sa; 5,6kg heroin; 7,4kg cocain; 5kg ketamine; 41,2kg ma túy tổng hợp; 2,7kg và 65 viên ma tuý loại khác.

TQ