Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương (là chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Cầu Đất, tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật gọi là hành vi chiếm đất.

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích 86.627,6 m2. Đồng thời, phạt tiền 27,5 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (môi trường cảnh quan) tại khu vực nông thôn với diện tích 4.281,4 m2 thuộc một phần tiểu khu 165A do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 169292 ngày 20/11/2019.

Theo quyết định xử phạt với 2 hành vi trên, cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương là 225 triệu đồng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc công ty trên phải thực hiện khắc phục hậu quả, thực hiện tiếp các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với diện tích đất sử dụng khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm hành chính (do sử dụng diện tích 90.909 m2 đất công trình năng lượng khi chưa được cấp thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất) hơn 1,1 tỷ đồng.

Vũ Linh