Về nguồn gốc sử dụng đất 9 hộ dân tại khu vực lô 26, 27, 27 mở rộng sử dụng đất nông nghiệp, trong đó, 5/9 hộ dân không có công trình trên đất, gồm: Bà Trần Thị Nhị, bà Trần Thị Như Hoa, bà Vũ Thị Yến, ông Trần Thiện Lưu, ông Vũ Văn Dũng (ông Dũng đã chết, gia đình chưa cử người đại diện, hàng thừa kế gồm bà Nguyễn Thị Hảo, 2 bà Vũ Thu Hương, bà Vũ Thị Thu Hằng, bà Vũ Thị Thanh Xuân, bà Vũ Thị Thanh Thủy và những người khác có liên quan theo quy định của pháp luật).

4/9 hộ dân có công trình trên đất, gồm: Bà Nguyễn Thị Ủi, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Văn Hoa, ông Nguyễn Văn Doanh (ông Doanh đã chết, gia đình chưa cử người đại diện, hàng thừa kế gồm bà Phạm Thị Mai, ông Nguyễn Mai Ngọc, bà Nguyễn Thị Mai Hương, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan).

Về giải quyết kiến nghị của các hộ dân tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị bồi thường thấp, đề nghị được bồi thường đất ở; được giao bổ sung đất tái định cư, giao đất ở. Trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, UBND quận Ngô Quyền đã chỉ đạo rà soát, xác minh, giải quyết các nội dung kiến nghị, ban hành các văn bản trả lời kiến nghị, khiếu nại theo quy định. Trong đó, khẳng định nội dung đơn của các hộ dân không có cơ sở để xem xét giải quyết, 5 hộ dân không có công trình trên đất (Trần Thị Nhị, Trần Thị Như Hoa, Vũ Thị Yến, Trần Thiện Lưu, Vũ Văn Dũng (đã chết); các hộ dân đã được bồi thường theo quy định đối với đất nông nghiệp; các hộ không có công trình trên đất, không thực ở nên không đủ điều kiện giao tái định cư, đất ở.

Hộ dân có công trình trên đất nhưng không thực ở (Nguyễn Thị Ủi), đã được bồi thường theo quy định đối với đất nông nghiệp; hộ dân có công trình trên đất nhưng không thực ở nên không đủ điều kiện giao tái định cư, đất ở. 2 hộ dân có công trình trên đất, thực ở (Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hoa), đã được bồi thường theo quy định đối với đất nông nghiệp; đủ điều kiện giao 1 suất đất ở có thu tiền sử dụng đất; không đủ điều kiện giao đất tái định cư do xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.

Hộ ông Nguyễn Văn Doanh (ông Doanh đã chết), sử dụng đất nông nghiệp nhưng có xây nhà ở ổn định từ sau ngày 15/10/1993, trước ngày 22/12/1999 (thời điểm công bố quy hoạch) được bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 1263/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND TP Hải Phòng. Cụ thể: Bồi thường 100% mức giá đất ở cho 100m2 đất thực tế sử dụng nhưng phải trừ tiền sử dụng đất là 50% theo quy định; diện tích còn lại được bồi thường 66.000 đồng/m2 (giá đất trồng cây lâu năm tại vị trí 1).

Về tái định cư: Theo báo cáo xác minh của UBND phường Đông Khê ngày 2/6/2011 xác nhận tại thời điểm thu hồi đất chỉ có ông Nguyễn Văn Doanh thực ở tại vị trí đất thu hồi. Do đó, UBND quận Ngô Quyền giao 1 suất đất tái định cư là đảm bảo quy định.

Về giải quyết chế độ, chính sách đối với hộ gia đình người có công với cách mạng khi thu hồi đất: UBND quận Ngô Quyền có Công văn số 3744/UBND-TNMT ngày 26/10/2023 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng; Công văn số 3810/UBND-TNMT ngày 30/10/2023 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp xác minh thông tin Mẹ Việt Nam anh hùng của 3 liệt sỹ (liệt sỹ Nguyễn Văn Ẩm, liệt sỹ Nguyễn Văn Thẩm, liệt sỹ Nguyễn Văn Khâm).

Ngày 27/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 5479/SLĐTBXH-NCC phúc đáp văn bản nêu trên của UBND quận Ngô Quyền.

Ngày 2/11/2023, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương có văn bản trả lời là có hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bân.

Ngày 27/11/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương có Công văn số 5272/SLĐTBXH-NCC phúc đáp Công văn số 3810/UBND-TNMT ngày 30/10/2023 của UBND quận Ngô Quyền.

Qua các hồ sơ trên thể hiện, bố đẻ ông Nguyễn Văn Doanh có 2 vợ: Vợ đầu là bà Nguyễn Thị Bân (đã chết), được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2001, 4 con (trong đó có 3 con là liệt sỹ, gồm liệt sỹ Nguyễn Văn Ẩm, liệt sỹ Nguyễn Văn Thẩm, liệt sỹ Nguyễn Văn Khâm). Vợ thứ 2 là bà Nguyễn Thị Châm - mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Doanh.

Theo quy định của Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở, không có quy định đối với người thờ cúng liệt sỹ. Bên cạnh đó, hàng năm, UBND quận đã thực hiện đầy đủ, chế độ chính sách theo quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đối với người thờ cúng 3 liệt sỹ.

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất của 9 hộ dân đã được UBND quận thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 1993, 2003, 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND quận đã chỉ đạo các tổ công tác tích cực tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân.

Ngày 10/5/2024, 15/5/2024, ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích trực tiếp tới hộ dân về chế độ, chính sách của Nhà nước khi thu hồi đất. Tuy nhiên đến nay, 9 hộ dân vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định, tiếp tục còn kiến nghị đối với những nội dung đã được TP, các sở, ngành, đơn vị và UBND quận đã giải quyết và trả lời.

Để đảm bảo tiến độ thu hồi đất thực hiện dự án, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng, phê duyệt phương án cưỡng chế, tham vấn các sở, ngành và báo cáo UBND TP theo quy định.

Thực hiện chủ trương của UBND TP tại Thông báo số 129/TBUBND ngày 7/5/2024 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ dân thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền; trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận đến phường tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, hạn chế thấp nhất các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

leftcenterrightdel
Quang cảnh thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 9 hội dân. Ảnh: KT 

Sáng nay, UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 9 hộ dân đảm bảo, dân chủ, khách quan, tuyệt đối an toàn làm đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp chống đối người thi hành công vụ phải xử lý.

Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị - chủ đầu tư dự án đang tiến hành rào tôn quản lý khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. UBND quận tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Kim Thành