Giá xăng E5RON92 tăng 385 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán 22.806 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán 23.818 đồng/lít. Tương tự, dầu điêzen 0.05S tăng 247 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, có giá bán 20.502 đồng/lít; dầu hỏa tăng 241 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán 20.715 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán 15.279 đồng.

Ở kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước) và thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 250 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (như kỳ trước).

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan điều hành quyết định giảm 120 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.420 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.320 đồng/lít.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Lê Phương