Công ty CP Eurowindow Holding (Eurowindow Holding) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính. Theo đó, trong năm vừa qua Eurowindow Holding báo lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu Eurowindow Holding gần 7.912 tỷ đồng. Theo giới thiệu, Eurowindow Holding là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các công ty thành viên, công ty liên kết. Thành lập năm 2007, Eurowindow Holding hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh Vật liệu xây dựng và nội thất; Phát triển dự án bất động sản; Xây dựng và Quản lý xây dựng; Quản lý khai thác vận hành; Tài chính – Ngân hàng.

Theo một công bố được doanh nghiệp này đăng tải vào tháng 10/2017, vốn điều lệ Eurowindow Holding đạt 3.000 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác nằm trong hệ sinh thái Eurowindow cũng đã công bố thông tin tài chính ghi nhận tình hình kinh doanh khởi sắc là CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang (Eurowindow Nha Trang). Kết thúc năm 2023, Eurowindow Nha Trang lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ sinh thái Eurowindow còn có thêm thành viên có vốn điều lệ lên đến nghìn tỷ đồng. Cụ thể, Công ty cổ phần Eurowindow được thành lập vào tháng 5/2007 tại TP Hà Nội. Cập nhật đến tháng 7/2021, vốn điều lệ Công ty đạt 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Bunka Shutter Co.,LTD (Nhật Bản) là cổ đông nước ngoài, nắm giữ 29,812% vốn công ty.

Công ty cổ phần Eurowindow đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất sản phầm từ plastics. Chi tiết: Sản xuất các loại cửa sổ, cửa ra vào, tấm ngăn các loại từ các nguyên liệu cấp cao như uPVC hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay các vật liệu khác.

Quang Dân