Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 sau khi tăng 357 đồng/lít, có giá bán 20.488 đồng/lít; xăng RON95-III sau khi tăng 499 đồng/lít, có giá bán 21.499 đồng/lít; dầu diezen 0.05S sau khi tăng 301 đồng/lít, có giá bán 17.954 đồng/lít; dầu hỏa sau khi giảm 3 đồng/lít, có giá bán 17.969 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S sau khi tăng 296 đồng/kg có giá bán 15.158 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 11/5, xăng E5 RON 92 giảm 1.306 đồng/lít xuống 20.131 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1.320 đồng/lít còn 21.000 đồng/lít. Đáng chú ý, giá xăng đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 tháng. Vào ngày 10/9/2021, xăng E5 RON 92 có giá 20.143 đồng/lít, xăng RON 95 có giá 21.397 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diezen ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Lê Phương