Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở kỳ này, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá xăng E5RON92 tăng 378 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 24.226 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 416 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 25.237 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu điêzen 0.05S giảm 164 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.446 đồng/lít; dầu hỏa giảm 178 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.416 đồng/lít. Riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 198 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 17.206 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 11/4), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng giảm giá xăng E5RON92, tăng giá xăng RON95 và các mặt hàng dầu (trừ dầu madút).

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 70 đồng/lít, giá bán về mức 23.840 đồng/lít, giá xăng RON 95 tăng 20 đồng/lít, giá lên mức 24.820 đồng/lít; giá dầu điêzen được điều chỉnh tăng 630 đồng/lít, giá bán lẻ lên 21.610 đồng/lít. Giá dầu hoả tăng 580 đồng/lít, giá lên mức 21.590 đồng/lít.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính hết năm 2023, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 6.655 tỷ đồng. Hiện, dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây ít sử dụng tới quỹ. 

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Lê Phương