Theo kết luận sơ bộ này, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu thuế chống trợ cấp từ 3,24% đến 6,15%.

Sản phẩm bị điều tra gồm bao và túi đóng hàng được dệt từ Polyetylen hoặc dải Polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (Laminated woven sacks - gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, mức thuế chống trợ cấp được DOC đưa ra thấp hơn so với mức 29,54 - 304,4% mà DOC đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc trước đó. Căn cứ vào kết luận này, DOC sẽ hướng dẫn cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam.

Dự kiến DOC sẽ ban hành kết luận sơ bộ về phá giá vào ngày 3/10 tới đây.

Trước đó, ngày 28/3/2018, DOC đã nhận khởi xướng điều tra CBPG và CTC từ đơn của một số doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng sản phẩm LWS nhập khẩu từ Việt Nam đang được hưởng trợ cấp và đang được bán tại Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn giá trị thông thường (bán phá giá) gây ra, đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.

Bình Yên